• Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetza

Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetza

LABURPENA

Objektua

Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetzak:

 • Bakea eta bizikidetza sustatuko ditu
 • Gogora Institutuaren eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren planak garatuko eta bultzatuko ditu
 • Aniztasuna kudeatzeko politikak bideratuko ditu

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Honako eskumen hauek izango ditu Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetzak, dekretu honen 5. artikuluan oro har esleitzen zaizkionez gain:

 1. Giza duintasunean eta giza eskubideekiko konpromisoan oinarritutako bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzeko sailarteko estrategia diseinatzea eta gidatzea.
 2. Biktima guztien elkartasun-, aitortza- eta arreta-politiken jarraitutasuna, garapena eta hedapena diseinatzea eta sustatzea.
 3. Giza eskubideen, bizikidetzaren eta aniztasunaren kudeaketa positiboaren arloan sortzen ari diren erronkei erantzuteko jarduera-programak diseinatzea eta gidatzea.
 4. Hezkuntza-, sentsibilizazio- edo prestakuntza-politikak diseinatzea eta sustatzea aurreko apartatuetan aipatutako esparruetan.
 5. Gogora-Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren jarduera-planaren diseinua eta garapena sustatzea.
 6. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren gida-planaren diseinua eta garapena sustatzea.
 7. Entitate, elkarte eta erakundeekin lankidetzan jardutea eta elkarri eragitea helburu berak gauzatzeko, batez ere Eusko Legebiltzarrarekin.

5. artikulua.- Berdintasun, Justizia eta Gizarte Gaietako Saileko sailburuordeak

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko sailburuordeei dagokie, zuzenean eta hierarkian dagokien sailburuaren mende direla, honako eskudantzia hauek baliatzea:

 1. Jaurlaritzaren estrategiaren arabera, sailak sailburuordetzari esleitutako helburu estrategikoak garatzea.
 2. Sailburuordetzaren eta haren mende dauden zuzendaritzen jarduketak programatu, gidatu, bultzatu, gainbegiratu eta koordinatzea; halaber, mendeko zerbitzuen eta organoen antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko jarraibideak eta zerbitzu-aginduak ematea.
 3. Eragin soziala aztertzea, eta sailburuordetzaren zuzendaritzen helburuetan behar diren aldaketak edo garapenak zehaztea.
 4. Sailburuordetzarentzako araudia eta jardun-planak proposatzea sailburuari.
 5. Sailburuordetzaren barruan, baliabide materialen eta giza baliabideen beharrizanak definitzea, aurrekontuen-aurreproiektua lantzeko.
 6. Sailburuordetzako zuzendariek emandako ebazpenen aurka jartzen diren errekurtsoak ebaztea.
 7. Saileko hizkuntza-normalizazioaren ardura bere gain hartzea eta bere eskumeneko esparruetan euskararen erabilera bultzatzea, zerbitzu- eta lan-hizkuntza izan dadin, bat etorriz Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin.
 8. Bere gain hartzea, bere sailean eta bere eskumeneko esparruetan, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko erantzukizuna, bat etorriz Gobernu Kontseiluak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean ezarritakoarekin.
 9. Eta, oro har, indarreko ordenamendu juridikoak esleitzen dien egiteko oro.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastin , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba

Telefonoa/k

Posta elektronikoa/k

Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Jose Antonio Rodriguez Ranz
(2021/01/30 - 2024/06/26) Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetzako sailburuordea

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetza

LABURPENA

Objektua

Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetzak:

 • Bakea eta bizikidetza sustatuko ditu
 • Gogora Institutuaren eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren planak garatuko eta bultzatuko ditu
 • Aniztasuna kudeatzeko politikak bideratuko ditu

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Honako eskumen hauek izango ditu Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetza Sailburuordetzak, dekretu honen 5. artikuluan oro har esleitzen zaizkionez gain:

 1. Giza duintasunean eta giza eskubideekiko konpromisoan oinarritutako bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzeko sailarteko estrategia diseinatzea eta gidatzea.
 2. Biktima guztien elkartasun-, aitortza- eta arreta-politiken jarraitutasuna, garapena eta hedapena diseinatzea eta sustatzea.
 3. Giza eskubideen, bizikidetzaren eta aniztasunaren kudeaketa positiboaren arloan sortzen ari diren erronkei erantzuteko jarduera-programak diseinatzea eta gidatzea.
 4. Hezkuntza-, sentsibilizazio- edo prestakuntza-politikak diseinatzea eta sustatzea aurreko apartatuetan aipatutako esparruetan.
 5. Gogora-Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren jarduera-planaren diseinua eta garapena sustatzea.
 6. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren gida-planaren diseinua eta garapena sustatzea.
 7. Entitate, elkarte eta erakundeekin lankidetzan jardutea eta elkarri eragitea helburu berak gauzatzeko, batez ere Eusko Legebiltzarrarekin.

5. artikulua.- Berdintasun, Justizia eta Gizarte Gaietako Saileko sailburuordeak

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko sailburuordeei dagokie, zuzenean eta hierarkian dagokien sailburuaren mende direla, honako eskudantzia hauek baliatzea:

 1. Jaurlaritzaren estrategiaren arabera, sailak sailburuordetzari esleitutako helburu estrategikoak garatzea.
 2. Sailburuordetzaren eta haren mende dauden zuzendaritzen jarduketak programatu, gidatu, bultzatu, gainbegiratu eta koordinatzea; halaber, mendeko zerbitzuen eta organoen antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko jarraibideak eta zerbitzu-aginduak ematea.
 3. Eragin soziala aztertzea, eta sailburuordetzaren zuzendaritzen helburuetan behar diren aldaketak edo garapenak zehaztea.
 4. Sailburuordetzarentzako araudia eta jardun-planak proposatzea sailburuari.
 5. Sailburuordetzaren barruan, baliabide materialen eta giza baliabideen beharrizanak definitzea, aurrekontuen-aurreproiektua lantzeko.
 6. Sailburuordetzako zuzendariek emandako ebazpenen aurka jartzen diren errekurtsoak ebaztea.
 7. Saileko hizkuntza-normalizazioaren ardura bere gain hartzea eta bere eskumeneko esparruetan euskararen erabilera bultzatzea, zerbitzu- eta lan-hizkuntza izan dadin, bat etorriz Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin.
 8. Bere gain hartzea, bere sailean eta bere eskumeneko esparruetan, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko erantzukizuna, bat etorriz Gobernu Kontseiluak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean ezarritakoarekin.
 9. Eta, oro har, indarreko ordenamendu juridikoak esleitzen dien egiteko oro.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastin , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba

Telefonoa/k

Posta elektronikoa/k

Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Jose Antonio Rodriguez Ranz
(2021/01/30 - 2024/06/26) Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetzako sailburuordea

LOTUTAKO ERAKUNDEAK